Rejestracja - Informacje wymagane

W celu zarejestrowania się na luban24.pl należy wypełnić poniższy formularz zgodnie ze wskazówkami z lewej kolumny. Zwróć szczególną uwagę na wybór POSTACI oraz PŁCI zaznaczając odpowiednie opcje. Pamietaj również o akceptacji regulaminu, z którym należy się zapoznać.
Jeśli używasz konta pocztowego na Wirtualnej Polsce, lub e-mail aktywacyjny nie dotrze do Ciebie w ciągu 20 minut po założeniu konta - skontaktuj się z nami. Aktywujemy je bez problemu.
O ile masz jakiekolwiek problemy z rejestracją - zadzwoń +48 507 273010. Chętnie pomogę.
Wybierz nazwę użytkownika:
Pole wymagane.Używane do identyfikacji przez nasz serwis. Możesz używać znaków specjalnych po zalogowaniu, zmieniając wyświetlaną nazwę użytkownika w profilu.
 
Email:
Pole wymagane.Podaj prawidłowy adres email.
 
Wybierz hasło:
Pole wymagane. Wpisz swoje hasło.
 
Potwierdź hasło:
Pole wymagane. Wpisz POWTÓRNIE swoje hasło.
 
Wybierz Postać:
Pole wymagane. Adam lub Edyta. Zalecamy w późniejszym terminie wgranie własnego zdjęcia.
Do Nothing
Wymagane - nazwa miasta w lubań24:
Nazwa rzeki płynącej przez Lubań:
Status:
Jeśli wybierzesz Firma lub Instytucja, masz możliwość umieszczenia wpisu w katalogu firm i korzystania z dodatkowych opcji.
Regulamin
§1.

Serwis Luban24.pl, zwany dalej Wydawcą, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forum Internetowym znajdującym się pod adresem www.luban24.pl, zwanych dalej Forum, w celu publikacji własnych materiałów, wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

§2.

Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

§3.

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum. Treści opublikowane przez uczestników forum staja się własnością administrowaną przez Wydawcę i jako taka nie podlegają usunięciu wraz z likwidacją konta ich autora.

§4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. Uczestnicy dyskusji powinni się kierować Netykietą oraz zasadą wzajemnego poszanowania uczuć oraz poglądów.

§5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling). Informacje nie zawierajace treści, a będące jedynie przekierowaniami (linkami) do innych stron poza serwisem wydawcy nie są dopuszczalne. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, za wyjatkiem działów określonych do tego typu publikacji (np. Katalog Firm).

§6.

Wydawca nie zezwala na kopiowanie jakichkolwiek materiałów znajdujacych się na łamach Luban24.pl bez pisemnej zgody. Publikowanie materiałów bez takiej zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem komercyjnym i oznacza obciążenie publikujacego kosztami wg cennika dostępnego na życzenie.

§7.

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu na wniosek osób poszkodowanych, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających  postanowienia par. 4, 5 i 6 regulaminu. Wydawca nie jest zobowiązany do edycji informacji zamieszczanych przez użytkowników, cenzurowania ich w jakikolwiek sposób czy usuwania, o ile nie zostanie mu zgłoszone w formie pisemnej takie roszczenie. Wydawca ma obowiązek przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8.

Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§9.

Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnych stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania oraz prawo do modyfikowania oraz usuwania dowolnych danych. Wydawca nie jest zobowiązany do udzielania informacji o podjętych przyczynach działań moderacyjnych oraz przyczyn wykluczeń użytkowników. Nie jest dozwolone zakładanie wielu kont przez tego samego użytkownika.

§10.

Wydawca nie przetwarza danych osobowych w ujęciu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997), powołując się na Art. 6.1 tej ustawy.

§11.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

REKLAMA
eurolpolska.pl olej silnikowy
274 Gości, 0 Użytkowników